ოთახის ტიპი:

შესვლის თარიღი:

გასვლის თარიღი:

მისამართი: პასტერის ქ. 4, თბილისი, საქართველო
ტელ.: +995322940140
ტელ.: +995322964978
მობ.: +995599450088
ელ. ფოსტა: hotelalmeto@yahoo.com
ვებ-გვერდი: www.almeto.ge